امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

وی والدی

 چهارفصل كاري بسيار پرقدرت و انرژيك است، تمپوي متغيري دارد، بيان حالات و كيفيت اجرا درآن چندگانه، پيچيده و سرسام آور است، آرشه ها بشدت متنوعند و موسيقي بسيار مواج و سيال است.

آنتونيو ويوالدي دركنار هندل ، باخ، گلوك چهار ركن اصلي موسيقي باروك هستند. موسيقي اشرافي، پرتجمل، نخبه گرا با نگاهي هميشگي به آسمان براي جست وجوي خداوند. تمامي سرچشمه هاي اين هنر چه در نقاشي، معماري، ادبيات يا موسيقي سرانجام به الوهيت منتهي مي شود.
اين دوران كه بطور تقريبي از ۱۶۰۰ تا ۱۷۵۰ طول مي كشد دوران بنياني موسيقي كلاسيك است . چيماروزا، اسكارلاتي، تلمان، آلبينوني و مونته وردي تنها چند نمونه از آهنگسازان اين دوره طلايي هستند. دراين دوران سازهاي موسيقي تكميل شدند. خانواده هاي سازي (آماتي ـ گوارنديوس ـ استراديواريوس) پابه عرصه وجود نهادند و موسيقي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اصطلاحات موسيقي ، موومان ها ، تمپوها ، هارموني ها، آرپژها همه و همه محصول اين دوران پرشكوه است.
آنتونيو ويوالدي درسال ۱۶۸۵ در ونيز متولد شد. درهمان سال درآيزناخ (لايپزيك) نابغه اي ديگر به دنيا آمد. يوهان سباستيان باخ. ويوالدي درسهاي اوليه موسيقي را از پدرش آموخت. او فلوت و ويلن را عالي مي نواخت و بزودي رهبر كر شاگردان يتيمخانه ونيز شد. «اسپداله دلاپيتا» اسم مدرسه اي بود كه ويوالدي درآنجا به تدريس مشغول بود. به او كشيش موحنايي مي گفتند. او هرهفته بايد يك قطعه جديد براي كر مي ساخت ودربرابر بزرگان كليسا و شهر اجرا مي كرد. ازاين نكته مي توان به نبوغ وپشتكار ويوالدي پي برد.
ويوالدي بخاطر بيماري تنگي نفس از مراسم كليسا معاف شد و تمام وقتش را به آفرينش موسيقي اختصاص داد.
او تأثير مستقيمي برهمعصرانش گذاشت. باخ بسياري از ملوديهاي او را به كار گرفت و ابداعاتي كه ويوالدي در فرم و هارموني به كار برد از اجزاي لاينفك علم موسيقي شدند. ويوالدي حركت ملودي، بسط ملودي وراهي را كه بايد يك تم مي پيمود موردتوجه قرار داد. وسعت صداها را اندازه گرفت و بر بيان حالات طبيعي انسان وتصويركردن حالات بيرون از انسان، تأكيد ورزيد. او به آواز و اپرا علاقه اي فراوان داشت و دراين زمينه شاهكارهاي بسياري همچون «ارلاندو ديوانه دروغين» را نوشت كه در سراسر دربارهاي اروپا سالهاي متمادي اجرا مي شد. وسعت كارهاي آنتونيو ويوالدي شگفت انگيز است. او بسياري از فرمهاي تثبيت شده كنسرتوها را همچون آلگروسكرتسو يا پرستو را وارد جهان موسيقي كرد.
جهان به شدت وامدار ويوالدي است. او براي صدسال به فراموشي سپرده شد و با كوشش كساني همچون مندلسون، شومان و برامس جايگاه واقعي خود را يافت. سرنوشت باخ نيز چيزي جز اين نبود . ويوالدي درسال ۱۷۴۱ در فقر و گمنامي رخت از جهان بربست و مشايعت كنندگانش شاگردان يتيمخانه بودند درحالي كه بيش از هزار قطعه نوشته بود.
بيش از پانصد كنسرتو براي سازهاي مختلف همچون ويولن ، ماندولين ، فلوت ، لوت ، ويلنسل ـ بيش از چهل اپراـ صدسونات ـ بيش از دويست آواز ـ قطعات بيشماري براي موسيقي مذهبي ـ كر و هر فرم ديگري كه درآن زمان وجود داشت.
موسيقي ويوالدي غناي عجيبي دارد. روح رومانتيك وسودايي وگستره اي پهناور در روبرو از ملزومات موسيقي او هستند. ملوديها شفاف و روشن ، اركستراسيون محكم و متنوع وموسيقي بشدت صادق و اثرگذار. شاهكار ويوالدي به آراي همگان چهارفصل است. چهارفصل ويوالدي محبوبترين قطعه تاريخ موسيقي كلاسيك است (نظرسنجي سال ۲۰۰۰) . قطعه اي بسيار تكنيكي وفني و بشدت حسي، براي سلو ويولن به همراهي اركستر زهي و ساز كلاوسن كه به نوعي پدر پيانوهاي امروزي است. قطعه اي در چهارموومان و دوازده بخش كه بيانگر چهارفصل سال و دوازده ماه آن است. خود ويوالدي برهرماه شعري يا غزلي توصيفي تصنيف كرده است.
ويوالدي امكانات سازهاي زهي را به خدمت القاي احساسات انساني و توصيف هرآنچه كه در طبيعت است گذاشته است. او مي خواسته يك سال را كه همه سالهاي زندگي آدمي نيز هست به زبان موسيقي بيافريند. اجراهاي چهارفصل بسيار متنوعند. از اجراي نفيس اي ميوزيچي يا زوبين مهتا تا اجراي بد بوداپست، ژاپن و انگلستان.
گاهي نقش ويلن سلو پررنگ مي شود و گاهي اركستر بسيار پرحجم مي نوازند. اجراي كارايان بزرگ هم براي مثال اجراي معروفي نيست.
چهارفصل بيشتر به نوع اجرا، طرز نواختن نوازندگان ، دركشان از موسيقي با روك و روح موسيقي ويوالدي ، شعور و آگاهي و تسلط رهبر بر قطعه ، اجراي صحيح نوانس ها و تمپوهاي مختلف و ظرافتي عميق تكيه دارد. اجراهاي نفيس كمتر امكان ظهور مي يابند.
به جرأت مي توان گفت كه درتاريخ موسيقي هيچ اثري همچون چهارفصل اين چنين آميخته به ظرافتي پنهان و زنانه نيست.
اركستر سازهاي زهي فرهنگسراي هنر كه اركستري تازه تأسيس است براي اولين برنامه دست به خطري بزرگ زد؛ اجراي چهارفصل ويوالدي.
چهارده ويلن، پنج ويولا،چهار ويلنسل، يك كنترباس و يك پيانو به نقش كلاوسن به رهبري مهدي قاسمي كه فارغ التحصيل رهبري و آهنگسازي از ارمنستان است و خود ويولن نيز مي نوازد.
در ابتداي تمرينات اين اثر، تكنواز ويولن يك نوازنده ايراني بود كه پس از انصراف ايشان به علت مسافرت، نوازنده جواني از ارمنستان به ايران فراخوانده شد كه موسيقي با روك را بسيار خوب مي نواخت. دخترخانمي بيست ويك ساله كه تنها توانست سه تاچهاربار با اركستر تمرين كند.
نوازنده هاي اركستر هم همه جوان بودند وبيشتر عشق به موسيقي توانسته انگيزه بقاي آنان باشد. لازم به توضيح است كه نوازنده هاي اركستر درايران به علت مشكلات مالي وآگاه نبودن برجايگاه خود و نداشتن ذهنيتي هنرمندانه هرگز مجال آن را ندارند كه در روح يك اثر كاوش كنند. آنها صبحها تمرين هايدن دارند و بعدازظهرموسيقي فيلم مي نوازند وشب در يك استوديوي بد براي يك كاست معمولي پاپ انرژي و وقت صرف مي كنند.
مهدي قاسمي كه نگارنده شاهد تمرينات و زحمات طاقت فرساي او بود براي اجراي نفيسي كه بايد ارائه مي نمود بسيار تلاش كرد . اركستر به مدت سه ماه بر روي اثر تمرين كرد و متمركز شد. ميزان به ميزان اثر پيش رفت و رهبر جوان از خود وسواس بسياري نشان داد و سرانجام در روزهاي ،۲۸ ۲۹و ۳۰ آذرماه چهارفصل به اجرا درآمد. اركستر فراتر از حد انتظار ظاهر شد. نوانسها درست بودند. شفافيت وخلوص ويوالدي به گوش مي رسيد و موومان اول بسيار خوب نواخته شد . فشار بر نوازندگان بسيار بود . چهارفصل كاري بسيار پرقدرت و انرژيك است. تمپوي متغيري دارد. بيان حالات و كيفيت اجرا درآن چندگانه، پيچيده و سرسام آور است. آرشه ها بشدت متنوعند و موسيقي بسيار مواج و سيال است. چندماه سال هم بد نواخته شدند. في المثل ماه بهمن در موومان آخر . آنجا كه كسي كنار آتش درخانه نشسته است و به صداي باريدن باران و برخورد قطرات با شيشه و سقف گوش مي سپارد. پيتزيكاتوهاي زهي بسيار مشكلند. شايد دراجرا آسان باشند اما درالقاي حس پيچيده مي شوند و نمونه موفقش كار خود ايتاليايي هاست.
تكنواز ويلن كه فشار وحشتناكي را متحمل مي شد درچند جا دچار اشتباه شد. يا از اركستر جلو مي افتاد يا كندتر مي زد. اما اين اشكالات چيزي از جسارت و قدرتمندي اجرا كم نمي كند. اركستر كم حجم مي نواخت و كمي عريان به نظر مي رسيد اما اين اجرايي به مراتب بهتراز كشور ژاپن يا حتي آمريكاي جنوبي بود. اين اجرا نمره قبولي گرفت چرا كه اركستري جوان بود و مي تواند اين اركستر نويدبخش اركستري موفق در زمينه اجراي موسيقي مجلسي يا اجراي كنسرتوهاي مختلف باشد.
منبع متن بالا : روزنامه ایران

دانلود کل مجموعه 4 فصل    ،  حجم کل فایل های دانلودی  [39.3 M]  ،  رمز : www.ariaclick.com

این مجموعه بیشتر  برای افرادی که به موسیقی کلاسیک علاقه مند میباشند دوست داشتنی خواهد بود ، بنابراین اگر به موسیقی کلاسیک علاقه ای ندارید از این مطلب  و دانلود فایل ها صرفه نظر کنید


Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 01. Spring(Allegro).zip (3.2 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 02. Spring(Largo e Pianissmo Sempre).zip (2.6 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 03. Spring(Danza Pastorale.Allegro).zip (4.0 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 04. Summer(Allegro Non Molto).zip (5.4 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 05. Summer(Adagio - Presto).zip (2.2 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 06. Summer(Presto).zip (2.7 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 07. Autumn(Allegro).zip (4.9 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 08. Automn(Adagio).zip (2.1 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 09. Autumn(Allegro).zip (3.2 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 10. Winter(Alegro non Molto).zip (3.3 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 11. Winter(Largo).zip (2.1 M)
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 12. Winter(Allegro).zip (3.5 M)

 

 

 

 

نظرات   

 
امیرعباس تیمورزاده
+4 #32 امیرعباس تیمورزاده 1392-06-20 17:59
:-? :cry: فقط برای این که چشم نخورید زیاد تعریف نمی کنم ولی باید بگم جمله یانیشتنگ که میگه برای این که بتونییم روی دوچرخه تعادلمون رو حفظ کنیم باید همواره پدال بزنیم :-? :cry:
 
 
محمد
+9 #31 محمد 1392-05-15 11:38
دست شما درد نکنه . اگه ممکنه منتخبی از بهترین های سایر موسیقی دانان بزرگ مثل باخ ، بتهون و ... در سایتتون قرار بدین .
 
 
pejvak
+1 #30 pejvak 1392-03-20 12:56
خیِِــــــــــل ی خیلی ممنون ! من دنبال ـش تو شهر کتاب ـا و مغازه ها گشتم ... این مدت نمیدونم چرا هیچ جا نداشتنش ...
بازم ممنون !!!
 
 
نسترن
+6 #29 نسترن 1392-02-08 10:41
خیلی عالی بود ممنوووووووون :-)
 
 
محمد
+6 #28 محمد 1392-01-31 08:14
هر کاری واسه دانلود آلبوم چهار فصل کردم نشد ولی با آریا کلیک خیلی راحت دانلود کردم.مرسی.مرسی. مرسی. :lol:
 
 
سعید
+3 #27 سعید 1392-01-05 21:26
خیلی ممنون که رسیدگی کردید. :roll:
 
 
آریاکلیک جواب میده
+5 #26 آریاکلیک جواب میده 1392-01-05 18:23
لینک دانلود آهنگ شماره 8 اصلاح گردید
 
 
سعید
+3 #25 سعید 1392-01-04 19:30
سلام، چرا رسیدگی نمیکنید انگار این سایت رو به حال خودش رها کردین و رفتین ، قطعه هشتم دانلود نمیشه و پیام 404 Not Found ظاهر میشه ، تورو خدا اینبار دیگه پشت گوش نندازید و رسیدگی کنید.
پایان/
 
 
سعید
+3 #24 سعید 1391-12-27 19:39
سلام، فعالاً که لینک دانلود قطعه 8 درست نشده :sad:
ولی مطمئن هستم وقتی این پیام رو خوندید درستش می کنید :lol:
 
 
سعید
-3 #23 سعید 1391-12-26 21:40
سلام تو رو خدا رسیدگی کنید دم عیده مردم و شاد کنید!
آقا/خانم این قطعه 8 مشکل دانلود داره، لطفاً لینک رو تحصیح کنید.
پیش پیش tnx
 
 
سعید
+7 #22 سعید 1391-12-25 22:06
قسمت 8 دانلود نمیشه :sad:
 
 
سعید
-1 #21 سعید 1391-12-25 21:55
سلام، لینک قسمت هشتم ایراد داره لطفاً تحصیح بفرمایید.
Antonio Vivaldi - The Four Seasons/ 08. Automn(Adagio). zip (2.1 M)
 
 
محمدعلي سعيدي
-7 #20 محمدعلي سعيدي 1391-10-23 19:51
سلام من مدتها بود دنبال اين اثر بودم تا بالاخره به لطف عالي يافتم
واقعا قدر دانم متشكر
 
 
من
-7 #19 من 1391-10-08 07:52
سلام
ممنون بابت آهنگا.
لینک شماره ی 7 و 8 خرابه، میشه درستش کنین؟
ممنون
 
 
شمیم
+4 #18 شمیم 1391-09-12 19:18
ممنوم عالی بودش

کاش سمفونی های بتهون هم میگذاشتین
این کارتون روح نواز و زندگی بخشه
بازم ممنونم
 
 
ریحانه
+4 #17 ریحانه 1391-08-21 17:52
خیلی خوب بود.ممنون ;-)
 
 
هیورین
-13 #16 هیورین 1391-08-19 12:43
میشه بگی من ایناچه جوری دانلودکنم؟دارم وغاسه مدرسه کلیپ درست میکنم یه سر به سایتم بزن :cry:
 
 
علی
-11 #15 علی 1391-07-21 08:54
عالی بود دستتون درد نکنه ولی موومانه دوم فصل پاییز اشکال داشت به هر حال دستتون درد نکنه
 
 
hamid
-7 #14 hamid 1391-07-19 18:13
سلام
ممنون از شما.
این قطعات واقعاً زیبا و گوش نواز هستند. مدت زیادی بود دنبال این قطعات بودم، باز هم ممنون از شما...
 
 
نوید
-4 #13 نوید 1391-07-12 04:04
سلام
خواستم تشکر کنم
خیلی سایت پرباری دارید، واقعا غنی هست
دستتون درد نکنه بابت این مجموعه گران بهاتون
موفق باشید
یاعلی :roll:
 
 
شاهین
-10 #12 شاهین 1391-04-27 19:39
ممنون عالی بود ولی کاش سمفونی های بتهوون هم وجود داشت
 
 
شاهین
-12 #11 شاهین 1391-04-26 21:07
ممنون عالی بود ولی دوستان بذارین یه چیزی بگم برای اینکه بفهمین موسیقی کلاسیک یعنی چی درون اهنگ خودتون رو گم کنید.
 
 
فاطمه
-6 #10 فاطمه 1391-04-26 15:35
خیلی خوب بودعالی بود 8)
 
 
shirin
-4 #9 shirin 1391-02-29 07:38
:roll: خیلی عالی بود مرسی واقعا ارامش دهنده هستش
 
 
mk
-4 #8 mk 1391-01-21 11:59
ممنون واقعا عالی بود
 
 
محمد
-7 #7 محمد 1391-01-21 04:24
:roll: دانلودش کردم . مرسی
 
 
ملودی
-8 #6 ملودی 1390-11-05 14:20
سلام ممنون از موسیقی های فوق العادتون این 2 عدد دی وی دی که واسه فروش گذاشتین اگر کامل میکردین عالی میشد چون فرمودین هنوز خیلی از اثار ارزشمند رو روی اون قرار ندادیم.اگر کامل بشه واقعا خیلی ارزش داره وبه این قیمت خیلی می ارزه تا ادم بخواد دانلود کنه من دست نگه داشتم از خرید ببینم کامل میشه که یه باره کاملشو بخرم
 
 
الهام
-4 #5 الهام 1390-08-20 09:21
خیلی ممنون میشم اگر کاری کنید که چهار فصل ویوالدی رو بتونم دانلود کنم چون دانلود میشه ولی قابل استفاده نیست یعنی خونده نمیشه
 
 
پری دریایی
-5 #4 پری دریایی 1390-07-08 08:40
ممنون از انتخاب های زیباتون.ممنون می شم اگه تعدادی موزیک بی کلام برای میکس با دکلمه بذاریدوموفق و سربلند باشید...
 
 
بی نام
-16 #3 بی نام 1390-05-27 11:20
دانلود نمیشه لطفا لینک دانلود را عوض کن

مرسی فردا میام ببینم اگر دانلود نشه بازدید از سایت کم میشه
 
 
ras
-10 #2 ras 1390-05-04 09:52
دانلود نمیشه
 
 
MTS
-7 #1 MTS 1390-05-01 06:40
من هرکاری واسه دانلودمیکنم دانلودنمیکنه بایدچیکارکنم؟
 

اضافه کردن نظر

توجه کنید : نظرات جدید شما پس از تایید مدیریت در بالای نظرات قبلی نمایش داده میشوند.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

ساک دستی