امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

حدیث

 

1ـ قال رسول الله (ص) : (ان لربک علیکَ حقاً، وانَّ لجسدک علیک حقاً، ولاهلک علیک حقاً)
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
پروردگار بر تو حقی دارد، وبدنت بر تو حقی دارد، وخانواده ات نیز بر تو حقی دارد.
بحار الانوار : 70 / 128


2 ـ قال رسول الله (ص) : (خیر لهو المؤمن السباحة ، وخیر لهو المرأَة المغزل)
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
بهترین سرگرمی برای مرد با ایمان، شنا، وبهترین سرگرمی برای زن با ایمان ریسندگی است.
نهج الفصاحه : 319 / ح 1527


3 ـ قال الإمام علی (ع) :(من یعمل یزدد قوةً ، من یقصر فی العمل یزدد فترة)
حضرت علی (ع) فرمودند :
هر کس کار (بدنی ) کند قوی تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهی نماید، ضعیف تر خواهد شد .
غرر الحکم : 5 / 204


4 ـ قال الإمام الصادق (ع) : (ولاتسمنوا تسمُّن الخنازیر للذبح)
امام صادق (ع) توصیه فرمودند :
از چاق شدن همانند خوکهایی که برای ذبح نگهداری می شوند ، بپرهیزید.
الکافی : 6 / 270 ، والحیاه : 4 / 206


5 ـ قال الإمام علی (ع) : (یارب ، یارب ، یارب ، قو علی خدمتک جوارحی)
حضرت علی (ع) در فرازی از دعای کمیل عرضه می دارد :
پروردگارا ! پروردگارا ! پروردگارا ! اعضاء وجوارح مرا ، در راه خدمت به خودت، قوی ونیرومند گران.
مفاتیح الجنان ، دعاء کمیل


6 ـ قال الإمام السجاد (ع) : (اللهمَّ اعطنی ... الصحة فی الجسم والقوة فی البدن)
امام سجاد (ع) در دعای ابو حمزه ثمالی عرضه می دارد :
خداوندا ! سلامتی در جسم وتوانایی بدنی به من ارزانی فرما !
مفاتیح الجنان، دعاء ابو حمزه ثمالی


7 ـ قال الإمام علی (ع) :( اقوی الناس ، اعظمهم سلطاناً علی نفسه)
حضرت علی (ع) فرمودند :
در بین مردم آن کس از همه قوی تر است که تسلطش بر هوای نفس خویش، بیشتر باشد.
غرر الحکم : 2 / 436


8 ـ قال الإمام علی (ع) : (اقوی الناس من قوی علی غضبه بحلمه)
حضرت علی (ع) فرمودند :
در بین مردم، آن کس از همه توانا تر است که بر فرو نشاندن خود، به واسطه حلم وبردباری اش، توانا باشد.
غرر الحکم : 2 / 435


9 ـ قال رسول الله (ص) : (الخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامة)
رسول الله (ص) فرمودند :
خیر وخوبی تا روز قیامت به پیشانی اسب گره زده شده است.
تفسیر مجمع البیان : 4 / 475 ، وتفسیر صافی : 4 / 298


10 ـ قال الإمام الباقر (ع) : (ان رسول الله (ص) سابق بین الخیل، واعطی السوابق من عنده)
امام باقر (ع) فرمود :
رسول خدا (ص)، مسابقه اسب دوانی ترتیب داد وجوایز آن را از مال خویش پرداخت.
وسائل الشیعه : 13 / 351


11 ـ قال الإمام السجاد (ع) : (ان رسول الله (ص) اجری الخیل وجعل سبقها اواقی من فضة)
امام زین العابدین (ع) فرمود :
رسول خدا (ص) در مسابقه اسب دوانی اسب دوانید وجایزه اش را چندین آق [آق نوعی واحد سنجش است وبه معنی یک دوازدهم رطل است](ترجمه منجد الطلاب) از نقره قرار داد.
وسائل الشیعه : 13 / 350


12 ـ قال رسول الله (ص) : (ان الله یحب الرجل القوی)
رسول گرامی اسلام فرمود :
خداوند متعال انسان قوی ونیرومند را دوست دارد.
بحار الانوار : 64 / 184


13 ـ قال رسول الله (ص) : ( طوبی لمن اسلم وکان عیشه کفافاً وقواه شداداً)
پیامبر اکرم (ص) فرمود :
خوشبخت کسی است که اسلام را پذیرفته وبه قدر معاش خود در آمد دارد وقوای بدنش نیرومند است.
بحار الانوار : 72 / 67


14 ـ قال رسول الله (ص) : حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابة والسباحة والرمایة وان لا یرزقه الا طیباً وان یزوجه اذا بلغ )
رسول اکرم (ص) فرمود :
حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن وتیراندازی را آموزش دهد وروزی او را تنها از راه حلال وپاکیزه تهیه نماید.
نهج الفصاحه : 293 / ح 1394


15 ـ قال الإمام الصادق (ع) : (الرمی سهم من سهام الاسلام)
امام جعفر صادق (ع) فرمود :
تیراندازی خود، تیری از تیرهای اسلام است (اگر مسلمانان، تیراندازان خوبی باشند، می توانند بادشمنان اسلام مبارزه کنند ودشمن نیز از آن ها خواهد ترسید وفکر حمله به آنها را به مغز خود راه نخواهد داد).
وسائل الشیعه : 13 / 348


16 ـ قال الإمام علی (ع) : (وسر البردین ، وغور بالناس ورفه فی السیر )
حضرت علی (ع) فرمود :
در بامداد وعصر که هوا خنک است راه پیمایی کن ودر وسط روز که هوا گرم است مردم را (برای استراحت وآسایش) باز دار وآهسته بران (تا ناتوانان نیز بتوانند همراه توانایان بیایند).
نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 12 / 856


17 ـ قال رسول الله (ص) : (الا انَّ القوة الرمی، الا ان القوة الرمی)
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود :
آگاه باشید (یکی از مصداق های) (قوة) (در آیه : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) همان تیراندازی است، آگاه باشید (قوة) همان تیراندازی است.
بحار الانوار : 103، الحیاه : 5 / 71 به نقل از تفسیر مجمع البیان.


18 ـ قال الإمام علی (ع) : (ثمرة الشجاعة الغیرة)
حضرت علی (ع) فرمود :
غیرت ، ثمره ، وحاصل شجاعت وقهرمانی است.
غرر الحکم : 3 / 328


19 ـ قال رسول الله (ص) : (من ترک الرمی من بعد ما علمه رغبة عنه فانها نعمة کفرها)
کسی که پس از یاد گرفتن تیراندازی، از روی میل ورغبت آن را ترک کند، نعمتی از نعمت های خدا را کفران نموده است.
میزان الحکمه : 4 / 182
20 ـ قال الإمام علی (ع) : (شجاعة الرجل علی قدر همته)
حضرت علی (ع) فرمود :
شجاعت انسان متناسب با همت او ست.
غرر الحکم : 4 / 181


21 ـ قال رسول الله (ص) : (الخیر کله فی السیف وتحت ظل السیف)
پیامبر اکرم (ص) فرمود :
همه خوبی ها در شمشیر وزیر سایه شمشیر است.
تهذیب الاحکام : 6 / کتاب جهاد


22 ـ عن الإمام الصادق (ع) (فی قول الله تعالی (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) قال : سیف وترس )
امام صادق (ع) در تفسیر فرموده خداوند متعال آنچه قوه وتوان دارید برای (مقابله با) آنها مهیّا سازید فرمودند : (منظور از قوه) شمشیر وسپر است.
بحار الانوار : 103 / 191


23 ـ قال رسول الله (ص) : (علیکم بالرمی فانه من خیر لهوکم)
رسول خدا (ص ) فرمود :
به تیراندازی روی آورید، زیرا یکی از بهترین سرگرمی های شما است.
میزان الحکمه : 4 / 183


24 ـ قال رسول الله (ص) : (ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف)
رسول خدا (ص) فرمود :
درهای بهشت زیر سایه شمشیرهاست.
نهج الفصاحه : 115 / ح 576


25 ـ قال الإمام علی (ع) : (واذا قویت فاقو علی طاعة الله ، واذ ضعفت فاضعف عن معصیة الله)
حضرت علی (ع) فرمود :
وهرگاه توانا بودی، بر طاعت وبندگی خدا توانا باش واگر ناتوان بودی از معصیت ونافرمانی خدا ناتوان باش.
نهج البلاغه فیض الاسلام : 1268


26 ـ قال رسول الله (ص) : (علموا ابنائکم السباحة الرمایة)
پیامبر خدا (ص) فرمود :
به پسرانتان شنا وتیراندازی را آموزش دهید .
نهج الفصاحه : 413 / ح 1955


27 ـ قال الإمام علی (ع) : (کل قوی غیر الله سبحانه ضعیف)
حضرت علی (ع) فرمود :
هر نیرومندی جر خداوند سبحان، ضعیف وناتوان است (پس به زوربازو وسایر توانایی هایتان مغرور نشده واز آن سوء استفاده نکنید).
غرر الحکم : 4 / 536


28 ـ قال رسول الله (ص) : ( الهوا والعبوا فانی اکره ان یری فی دینکم غلظة)
رسول خدا (ص) فرمود :
تفریح وبازی کنید زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتی دیده شود.
نهج الفصاحه : 105 / ح 531


29 ـ قال الإمام علی (ع) : (ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل)
حضرت علی (ع) فرمود :
کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانه روی در حق است وهمگانی کردن آن در برابری ودادگری.
نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 53 / 996


30 ـ قال الإمام علی (ع) : (فارح فیه بدنک وروح ظهرک)
حضرت علی (ع) فرمود :
اول شب (قبل از مبارزه) تن ومرکبت را آسوده گذار.
نهج البلاغه فیض الاسلام : وصیت 12 / 856


31 ـ قال الإمام علی (ع) : (لاتقاتلن الا من قاتلک)
حضرت علی (ع) فرمود :
جنگ مکن مگر باکسی که باتو بجنگد.
نهج البلاغه فیض الاسلام ، نامه 12 / 856


32 ـ قال الإمام علی (ع) : (لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعة)
حضرت علی (ع) فرمود :
اگر اشیاء دسته بندی شوند بدون شک صدق وراستی باشجاعت وقهرمانی همراه خواهد بود.
غرر الحکم : 5 / 118


33 ـ ( مر النبی برجلین کان یتصارعان فلم ینکر علیهما ).
پیامبر اکرم (ص) از کنار دو مرد که بایکدیگر کشتی می گرفتند عبور نموده، آنها را سرزنش نکرد.
اولین دانشگاه وآخرین پیامبر 14 / 285


34 ـ قال الإمام علی (ع) : (لاتکن قویاً علی ضعیف)
حضرت علی (ع) فرمود :
برای افراد ضعیف ، قوی مباش (وبه آنها زورگویی وستم مکن).
غرر الحکم : 6 / 436


35 ـ قال رسول الله (ص) : (المؤمن القوی خیر واحب من المؤمن الضعیف)
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
شخص با ایمان قوی ونیرومند از شخص با ایمان ضعیف بهتر ودوست داشتنی تر است.
الاسلام والطب : ص 263


36 ـ عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه قال (ع) : (دخل النبی ذات لیلة بیت فاطمة (ع) ومعه الحسن والحسین (ع) فقال لهما النبی (ص) : قوما فاصطرعا . فقاما لیصطرعا ، وقد خرجت فاطمة(صلوات الله علیها) فی بعض خدمتها فدخلت فسمعت النبی (ص) وهو یقول : ایّهنْ یاحسن ! شدّ علی الحسین فاصرعه.
فقالت له : یا ابه واعجباه ، اتشجع هذا علی هذا ؟ تشجع الکبیر علی الصغیر؟
فقال لها : یابنیة، اما ترضین ان اقول انا : یاحسن شد علی الحسین فاصرعه ، وهذا حبیبی جبرئیل یقول : یاحسین شدّ علی الحسن فاصرعه؟ )
امام صادق (ع) به نقل از پدران بزرگوارش می فرماید :
شبی پیامبر گرامی اسلام (ص) به خانه فاطمه (ع) وارد شد . امام حسن وامام حسین (ع) نیز (که در سنین کودکی بودند) به همراه ایشان بودند. آن حضرت خطاب به آن دو فرمود :
بپا خیزید وبایکدیگر کشتی بگیرد.
آنها نیز برخاسته وبه کشتی گرفتن پرداختند حضرت فاطمه (ع) که برای انجام کاری از اتاق خارج شده بود وارد شد ومتوجه شد که پیامبر اکرم (ص) امام حسن (ع) را تشویق نموده ومی فرماید :
حسن ! بپّر ، حسین را محکم بگیر وبه زمین بزن .
با تعجب عرض کرد :
پدر جان ! این بسیار عجیب است که شما حسن را تشویق می کنید تا حسین را شکست دهد ! چگونه شما پسر بزرگتر را تشویق می کنید تا پسر کوچکتر را شکست دهد؟!
پیامبر (ص) در پاسخ فرمود :
دختر جان ! آیا تو راضی نمی شوی من بگویم : (حسن! حسین را به زمین بزن) در حالی که دوستم (جبرئیل) اینجا ایستاده ومی گوید : (ای حسین ! حسن را محکم گرفته وبه زمین بزن) ؟!
بحار الانوار : 103 / 189


37 ـ قال الإمام علی (ع) :(کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً)
حضرت علی (ع) در وصیت خویش خطاب به امام حسن وامام حسین (ع) فرمود : همواره دشمن ظالم ویاور مظلوم باشید.
نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 47 / 977


38 ـ قال رسول الله (ص) : (لا قوة کغلبة الهوی ... ولا قوة کردّ الغضب )
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
هیچ قوه ای همانند غلبه بر هوای نفس .. وهیچ توانی مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نیست.
بحار الانوار : 78 / 165


39 ـ (وخرج رسول الله (ص) یوما وقوم یدحون حجراً ، فقال : اشدکم من ملک نفسه عند الغضب )
روزی پیامبر اکرم (ص) از کنار گروهی (از جوانان) عبور کرد که سنگ (بزرگی) را جابجا می کردند، فرمود : قوی ترین شما کسی است که به هنگام خشم وغضب خویش داری کند.
بحار الانوار : 77 / 148 ح 67
40 ـ قال الامام السجاد (ع) : (ان النبی اجری الابل مقبلة من تبوک فسبقت العضباء علیها اسامة فجعل الناس یقولون : سبق رسول الله. ورسول الله یقول : سبق اسامة )
پیامبر اکرم (ص) در مسیر بازگشت از جنگ تبوک (در حالی که بر شتری سوار بود) با اسامه که بر شتری به نام (غضباء) سوار بود مسابقه داد. (غضباء) از شتر پیامبر (ص) پیشی گرفت، مردم تماشاگر فریاد زده و می گفتند :
ـ رسول خدا (ص) برنده شد.
ولی رسول خدا (ص) می فرمود :
ـ اینطور نیست ، بلکه من باختم و اسامه برنده شد.

 

41. قال الإمام علي (ع) :(من يعمل يزدد قوةً ، من يقصر في العمل يزدد فترة)
حضرت على (ع) فرمودند :
هر کس کار (بدنى ) کند قوى تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهى نمايد، ضعيف تر خواهد شد .
غرر الحکم : 5 / 204
 

42. قال الإمام الصادق (ع) : (ولاتسمنوا تسمُّن الخنازير للذبح)
امام صادق (ع) توصيه فرمودند :
از چاق شدن همانند خوکهايى که براى ذبح نگهدارى مى شوند ، بپرهيزيد.
الکافى : 6 / 270 ، والحياه : 4 / 206
 

43. قال الإمام علي (ع) : (يارب ، يارب ، يارب ، قو على خدمتک جوارحي)
حضرت على (ع) در فرازى از دعاى کميل عرضه مى دارد :
پروردگارا ! پروردگارا ! پروردگارا ! اعضاء وجوارح مرا ، در راه خدمت به خودت، قوى ونيرومند گران.
مفاتيح الجنان ، دعاء کميل
 

44. قال الإمام السجاد (ع) : (اللهمَّ اعطني ... الصحة في الجسم والقوة في البدن)
امام سجاد (ع) در دعاى ابو حمزه ثمالى عرضه مى دارد :
خداوندا ! سلامتى در جسم وتوانايى بدنى به من ارزانى فرما !
مفاتيح الجنان، دعاء ابو حمزه ثمالى
 

45. قال رسول الله (ص) : ( طوبى لمن اسلم وکان عيشه کفافاً وقواه شداداً)
پيامبر اکرم (ص) فرمود :
خوشبخت کسى است که اسلام را پذيرفته وبه قدر معاش خود در آمد دارد وقواى بدنش نيرومند است.
بحار الانوار : 72 / 67
 

46. قال رسول الله (ص) : حق الولد على والده ان يعلمه الکتابة والسباحة والرماية وان لا يرزقه الا طيباً وان يزوجه اذا بلغ )
رسول اکرم (ص) فرمود :
حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش اين است که به او نوشتن، شنا کردن وتيراندازى را آموزش دهد وروزى او را تنها از راه حلال وپاکيزه تهيه نمايد.
نهج الفصاحه : 293 / ح 1394
 

47. قال الإمام علي (ع) : (واذا قويت فاقو على طاعة الله ، واذ ضعفت فاضعف عن معصية الله)
حضرت على (ع) فرمود :
وهرگاه توانا بودى، بر طاعت وبندگى خدا توانا باش واگر ناتوان بودى از معصيت ونافرمانى خدا ناتوان باش.
نهج البلاغه فيض الاسلام : 1268
 

48. قال الإمام علي (ع) : (کل قوي غير الله سبحانه ضعيف)
حضرت على (ع) فرمود :
هر نيرومندى جر خداوند سبحان، ضعيف وناتوان است (پس به زوربازو وساير توانايى هايتان مغرور نشده واز آن سوء استفاده نکنيد).
غرر الحکم : 4 / 536
 

49. قال رسول الله (ص) : ( الهوا والعبوا فاني اکره ان يرى في دينکم غلظة)
رسول خدا (ص) فرمود :
تفريح وبازى کنيد زيرا دوست ندارم در دين شما خشونتى ديده شود.
نهج الفصاحه : 105 / ح 531
 

50. قال رسول الله (ص) : (لا قوة کغلبة الهوى ... ولا قوة کردّ الغضب )
پيامبر اکرم (ص) فرمودند:
هيچ قوه اى همانند غلبه بر هواى نفس .. وهيچ توانى مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نيست.
بحار الانوار : 78 / 165


 

نظرات   

 
امیر مرتضی
+1 #71 امیر مرتضی 1394-01-07 06:12
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) واقعا عالیه تنکیو وری ماچچچچچچچچچچ خدای عزوجل از بزرگی کمتون نکنه شماوهمچنین خونوادتون رو بااءمه اطهار در روز رستاخیز مشهور کنه انشاالله.....
 
 
فاطمه
+6 #70 فاطمه 1393-12-18 18:43
عالییییییییییی بدردم خورد 8)
 
 
N@F@S
+2 #69 N@F@S 1393-11-13 15:22
خوووووووب بووووووود...
به دردم خورد...
 
 
محیا
+8 #68 محیا 1393-10-09 15:07
ممنونم واقعا مفید وجالب بود
 
 
سمیرا
+5 #67 سمیرا 1393-09-15 22:08
خوب بود ولی اونی که می خواستم نیست
ولی بازم ممنون
زحمت کشیدید :roll: :roll: :-* :-*
 
 
سودا
0 #66 سودا 1393-07-28 15:07
چرا یه حدیث رو از تو تا امام نوشته بودید ما که نفهمیدیم بالاخره کدوم اینو گفته بود رسیدگی کنید با این حالم مرسی :-* :-*
 
 
بهار
+9 #65 بهار 1393-07-25 10:19
خیلی ممنون ولی مطلبی دربار ه ی ورزش نداش هه هه هه :P :lol: :P :P :P :P
 
 
fatemeh
+4 #64 fatemeh 1393-07-21 15:35
خوب بود ممنون ولی اونچه که می خواستم نبود. :-) :-| :oops:
 
 
سجاد
+6 #63 سجاد 1393-07-21 13:54
واقعا عالی بود.خدا خیرت بده
 
 
پویا
-11 #62 پویا 1393-07-15 11:23
خداییش جدیثاش چرت بود
 
 
حجه بن الحسن
+2 #61 حجه بن الحسن 1393-07-11 18:23
:-) احاديث تا حد توان براي جامعه ي اسلامي بهتر است زيرا که هم روحيه يجنگ طلبي را زنده ميکند وهم تشويق به ورزش بهمراه عبادت ميکند.
 
 
Negar Esmaily
+2 #60 Negar Esmaily 1393-07-11 09:12
واقعا ممنون عالی بود.
 
 
راگبی
+2 #59 راگبی 1393-07-04 17:23
بهترین احادیث اونی بود که توضیح میداد حضرت رسول خودش مسابقه میدادند و جایزه مسابقه رو از اموال خودش اختصاص میدادند . حدیث 10 و 11
 
 
روحان
+1 #58 روحان 1393-07-02 20:42
سلام به رفیق عزیزی که این احادیث رو گذاشته، دستت درد نکنه، دمت گرم، کارت درست، من خودم ورزش رزمی کار میکنم این احادیث خیلی کمک کننده و موثر بودن.

از دوستان خواهش میکنم که روی احادیث بیشتر فکر کنن توی نظرات دیدم بعضی از رفقا گفته بودن بعضی احادیث در مورد ورزش نیستن بیشتر توجه کنید دوستان هر چند چنتا حدیث آخری تکراری هستن اما بقیه همه در مورد ورزش هستن یک سری از احادیث در مورد بُعد فکری و روحی ورزش و یک سری دیگه در مورد بُعد جسمانی ورزش هستن.
 
 
مهدی
+4 #57 مهدی 1393-04-25 11:03
ممنون درموردورزش چیزی نداشت اما مفهومش دررابطه ورزش بود
 
 
لیلا
+2 #56 لیلا 1392-12-14 12:17
عالی بوود مرسی از اینکه تونستی با این کارت تبلیغ اسلام هم کنی
 
 
000
+8 #55 000 1392-11-07 14:29
چرا ورزشی نبود من که ورزشی خواسته بودم : :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
 
 
نازنین فروغ
+5 #54 نازنین فروغ 1392-08-30 21:00
سلام ایول کارتون عالی بود ولی نبود بازم دو نمره گرفتم یا نه ؟؟؟ :-* :roll: :oops: :lol: ;-)
من سال سوم راهنمایی ام خیلی به دردم خورد ولی دست خودم درد نکنه که دو ساعت نشستم بین اون همه دو تا مرتبطشو پیدا کردم :lol:
 
 
باراک حسین اوباما
+5 #53 باراک حسین اوباما 1392-08-22 05:49
ایرانی محترم
با سلام-عزیزم انصافا کجای این احادیث درباره ورزشه؟اینا رو دسته بندی کن که مرذمم اذیت نشن...بالاخره هرکی کاری داره نمیشه که وقتشو بداره 2ساعت حدیث اخرویو..رو از ورزش جداکنه
 
 
sepide
+25 #52 sepide 1392-07-15 12:42
واقعادستت دردنکنه :lol: :lol: :P
 
 
sepide
+2 #51 sepide 1392-07-15 12:39
واقعا افرینت به و که وقت کردی 50 تا حدیث بنوسی ولی بیشتر بود بهترررررررررررر ررررررررررررررت ر بود :lol: :lol: :zzz :oops:
 
 
مسعود
+26 #50 مسعود 1392-06-25 20:25
ممنون داداش بازم دم شما گرم اهل بیت(ع) رو فراموش نمیکنین
یاعلی
 
 
وحید
+13 #49 وحید 1392-02-24 17:28
سلام ایولا پهلوون دمتگرم انشاالله خدا جزء یاورای آخرین حجتش قرارت بده
 
 
محمد
+51 #48 محمد 1391-12-29 10:13
خوب بود که ادرس هاشون رو هم گذاشه بودید ولی بعضی هاشون زیاد ربطی به ورزش نداشتن.......!! !! :o :oops:
 
 
علی
+29 #47 علی 1391-12-26 15:29
:-* ;-) عالی برای مدرسه ام استفاده شد
 
 
همیشه مخالف
-128 #46 همیشه مخالف 1391-12-21 16:47
مسخره ترین مطلبی بود که تا حالا خوندم.احادیث واقعا مسخره هستن.
 
 
ستاره
+19 #45 ستاره 1391-12-21 11:56
خیلی خوب بود.من خیلی استفاده کردم :lol: :sigh: :cry:
 
 
نغمه
+15 #44 نغمه 1391-12-07 10:21
سلام...خوب بود ولی تکراری زیاد داشت :-* :sigh:
 
 
نسترن
+8 #43 نسترن 1391-11-23 14:15
خيلي خوب بود دستتون دردنكنه ازش استفاده كردم ولي براي بچه ها خوب است كمي خجالت بكشيد چون روايات امامان هستند. :-|
 
 
an athelet
+1 #42 an athelet 1391-11-16 06:53
دو تا حدیث در فضیلت ورزش میذاشتی بهتر از این پنجاه حدیث تکراری بود....
یه حدیثایی بذار که ورزشکاران و جامعه ورزشی بهش نخندن..
ما که این تیپی نیستیم!!!
 
 
مینا
+2 #41 مینا 1391-11-03 12:40
ای بابا برا داداشم میخاستما ب دردش بگی نگی خورد اما در کل دستت درد نکنه موفق باشی خودمم ی چیزایی ازشون ملتفت دشم :sigh: :oops:
 
 
امیر
+4 #40 امیر 1391-10-30 13:06
آموزنده بود ممنون :roll: :roll: :lol: :lol: :D :D :roll: :roll:
 
 
kossar
+6 #39 kossar 1391-10-12 14:19
خیلی عالی بود ولی تکراری هم داشت ;-)
 
 
یگانه
+4 #38 یگانه 1391-10-09 12:51
ممنون ولی خودمونیم ها زیاد خوب نبودن و تکراری زیاد داشتن
 
 
سوگند
+26 #37 سوگند 1391-10-02 13:09
پَ چرا همه منفي نوشتن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
خيلي عالي بود دستتون درد نكنه من كه واقعا استفاده كردم :lol: در ضمن اينا همه حديث راجع به ورزش بودن (قابل توجه بقيه دوستان) فقط اون احاديثي كه مد نظر شما بود رو نداشت :-| بعدش شما فقط دنبال تخريب احاديث هستين كه چقدر خسته كننده بوده و خداقل دو نمره به خاطرش گرفتين :eek: :eek: پس لطفا در نظر داشته باشين كه همون دو نمره رو هم امكان داشت نداشته باشين ;-)
 
 
تیام
+9 #36 تیام 1391-10-01 07:40
ممنون برای من خیلی خوب بود تونستم کاردرسی روانجام بدم راستی پس دختراچی فقط پسرهاماهم ادمیم :cry:
 
 
ثنا
+5 #35 ثنا 1391-09-24 15:55
خیلی خوبه واقعاممنون. :roll:
 
 
نجمه
-46 #34 نجمه 1391-09-23 08:43
اصلا پس اينترنت به چه دردي ميخوره با احاديثتون :sad: :-* 8) :-x :zzz
 
 
پسر
+14 #33 پسر 1391-09-08 10:00
:-* سلام بد نبود ولی خوبم نبود 8)
 
 
فاطمه
-13 #32 فاطمه 1391-09-03 18:31
اصلا به دردم نخورد
 
 
ضحی
+11 #31 ضحی 1391-08-25 17:47
خیلی آموزنده بئد ولی تکراری زیاد داشت
 
 
امین
+10 #30 امین 1391-08-14 14:03
ممنون دوست عزیز ...این حدیث ها بیشتر روانشناسی ورزش بود ...وبیشتر به سطح روانی یه ورزشکار نظر داشت....به نظر من این حدیث ها همینطور که نوشتین ورزشی بود.
اگه باور ندارید تحقیق کنید و بیشتر فکر :roll:
 
 
مسلم
+6 #29 مسلم 1391-07-29 14:43
خوب اون چیزی که نداشت و درمورد ورزش بود :zzz :-* خسته کننده هم بوداخرش هم نگو نفهمیدیم ها تکراری بوود ;-) :lol: خخخخخخخخخخخ :roll:
 
 
ایسا
-9 #28 ایسا 1391-07-24 07:14
ببخشید ولی اصلا خوب نبود :sigh: :-x :oops:
 
 
ghazal
+7 #27 ghazal 1391-07-20 12:06
در مورد ورزش چیزی نداشت
 
 
khodemoni
+12 #26 khodemoni 1391-07-07 16:52
معذرت میخوام که اینو میگم، خیلی بد بود و اصلا به ورزش ربطی نداشت :sad: :sad: :cry:
 
 
پانته ا
+19 #25 پانته ا 1391-07-02 12:11
اصلا ورزش نداشت :oops:
 
 
نرگس
+1 #24 نرگس 1391-04-29 17:53
ممنون ولي خيلي دير فرستاديد
 
 
زهرا
+1 #23 زهرا 1391-04-23 17:53
:-) خیلی خیلی ممنون خیلی خوب بود.
 
 
زهرا
+42 #22 زهرا 1391-02-18 16:57
هیچ ربطی به ورزش نداشت لطفااحادیث رو دسته بندی کنید
 
 
هادی
0 #21 هادی 1391-02-17 12:17
خوب بود مورد استفاده ام قرار گرفت
 
 
mkh
+27 #20 mkh 1391-02-10 17:43
خوب بود ولی در مورد ورزش چیزی نداشت
 
 
رومينا
+4 #19 رومينا 1391-02-09 12:37
دستتون درد نكنه اين نشون مى ده كه دين اسلام جقدر به ورزش و سلامت اهميت مى ده
 
 
مریم
+7 #18 مریم 1391-01-16 06:29
بد بود ولی دستت درد نکنه :sigh:
 
 
ركسانا
+22 #17 ركسانا 1390-11-11 18:48
بد نبود ولي اصلا در مورد ورزش حديثي نداشت بازم دستتون درد نكنه 8) :sigh: :zzz :-x
 
 
احمد
+29 #16 احمد 1390-11-08 16:21
سلام
اگر اس در مورد ورزش است باید همه مواردش ورزشی باشد ضعیف کار شده
ولی بازم دستتان درد نکند موفق باشید. :-x ;-) ;-) ;-)
 
 
سید علی اکبر
-22 #15 سید علی اکبر 1390-10-28 12:48
عاااااااااااالی ممنون از لطفتون 09138840453 اااااااااااحمدد ددددددی
 
 
انالیا
+7 #14 انالیا 1390-09-29 16:43
کاش تفسیر هم داشت
 
 
باران
+2 #13 باران 1390-09-02 10:25
خوب بود دستتون درد نکنه ممنون
 
 
نادیا
+7 #12 نادیا 1390-08-30 11:25
خوب بود خیلی بدردم خورد ولی تکراری هم خیلی داشت
 
 
سارا
+1 #11 سارا 1390-08-28 16:41
خیلی بدرد ورزش ام خورد سعی کنید گسترش بدهید
 
 
صدف
-2 #10 صدف 1390-07-29 09:49
براي نمره ورزش خوبه
 
 
بهار
+3 #9 بهار 1390-07-24 12:43
سلام مرسی خوب بود ولی زیاد تکراری داشت
 
 
بهار
+15 #8 بهار 1390-07-24 12:42
سلام مرسی خوب بود ولی خیلی تکراری داشت.
 
 
مطي
+2 #7 مطي 1390-07-23 06:46
دستتون درد نكنه عالييييييي بودن خيلي كمكم كردن.
 
 
@12
+9 #6 @12 1390-07-20 13:30
تکراری زیاد داشت
 
 
تنها
0 #5 تنها 1390-03-25 05:13
سلام مرسي عالي بود فقط از خصوصيات ورزشكارام بگين مرسي
 
 
بی مورد
0 #4 بی مورد 1390-01-28 14:27
ممنون خوب بود حداقل تونستم ازدرس ورزش دونمره روبگیرم
 
 
بی مورد
+9 #3 بی مورد 1390-01-28 14:25
چرااین همه تکراری داشت بازهم ممنون
 
 
Guest
+10 #2 Guest 1389-09-21 13:18
عالیه کاش کاملترش کنید.
 
 
Guest
+32 #1 Guest 1389-09-20 19:12
آخراش زدی جاده خاکی تکراری نوشتیااااا
 

اضافه کردن نظر

توجه کنید : نظرات جدید شما پس از تایید مدیریت در بالای نظرات قبلی نمایش داده میشوند.

کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

ساک دستی