گیاهان دارویی

معرفی گیاه خاكشير ایرانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خاكشير ایرانی (1)

خاكشي

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl

Family: Brassicaceae

Synonyms: Sisymbrium sophia (L.) Schur. Arabis sophia (L.) Bernh., Discurea sophia (L.) Schur

English name: Flixweed Tansy mustard, flixweed, Hedge mustard

 

ريخت شناسي گياه: گياهي يك‌ساله يا دو ساله و علفي است كه پوشيده از كركهاي ساده همراه با كركهاي منشعب مي‌باشد. ساقه داراي انشعابات كم و پوشيده از كرك است. برگهاي پائيني كم و بيش دمبرگ‌دار، دو يا سه بار ته شانه‌اي نوك تيز و برگ‌هاي بالائي بدون دمبرگ و يا داراي دمبرگ بسيار كوتاه مي‌باشند. گلها بسيار كوتاه، به رنگ زرد، مجتمع در گل آذين خوشه‌اي با دمگل باريك بوده و دانه‌ها به رنگ زرد مايل به قهوه‌اي مي‌باشند (2،‌ 3).

محل رويش: در تهران و اطراف كرج، گرمسار، دماوند، پلور، قزوين، زردبند، تبريز، فيروزكوه، سنندج، همدان، بختياري، دورود، بين اصفهان و يزد، كرمان، خاش، شيراز و جهرم پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در مرداد و شهريور ماه جمع‌آوري مي‌شوند (3).

قسمت مورد استفاده: بذر (3).

كاربرد درماني: التيام دهنده زخم و جراحات است. جوشانده گياه در رفع اسهال‌هاي ساده، ترشحات زنانگي و بعنوان مدر در آب آوردن نسوج مصرف مي‌شود. دانه آن بعنوان تب بر، دفع كرم، رفع التهاب و سنگ كليه، خنكي، ملين، مخلوط در آب سرد استفاده مي‌شود. مصرف آن در دوران بارداري مفيد مي‌باشد (4). بعلاوه بعنوان اشتهاآور، باز كننده گرفتگي صدا و صاف كننده خون مصرف مي‌شود (5).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده:

احتياط مصرف: در بعضي افراد موجب سردرد مي‌شود (5).

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: دانه آن حاوي: اسيدهاي چرب پالميتيك، لينولينك، اولئيك و تركيبات فنلي و آليل ايزوتيوسيانات‌ها مي‌باشد (6).

نحوه و ميزان مصرف: روزي 3 بار هر بار 4 تا 8 گرم بصورت خيس خورده ميل شود (6).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: فرآورده دارويي ندارد.

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 8). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 929

3- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، 1374: 249

4- زرگري، علي. گياهان دارويي. (جلد 1) موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 213 و 214

5- حاجي شريفي  احمد،. اسرار گياهان دارويي. نسخه شماره (1) 1384: 440-438

6- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 287

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :