گیاهان دارویی

معرفی گیاه بارهنگ

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بارهنگ (1)

Plantago major L.

Family: Plantaginaceae

Synonyms: Plantago gigas H. Lév., Plantago latifolia Salisb., Plantago major var. gigas (H. Lév.) H. Lév.

English name: Ripple – seed plantain, Great plantain, Waybread

 

ريخت شناسي گياه: گياه بي كرك يا كمي كرك پوش با بن و ريشه‌اي كوتاه، ساقه يا تيرك گل (هامپ) فاقد برگ، متعدد ايستاده يا خيزان، فاقد شيار. برگها تماماً طوقه‌اي و بن رست، تخم مرغي پهن يا پهن دراز، ‌بي كرك يا كرك پوش. گل‌ها به رنگ سبز متمايل به قهوه‌اي، كوچك، ‌مجتمع در خوشه‌هاي طويل استوانه‌اي (2).

محل رويش: در نواحي اطراف تهران، شمال شرقي و غربي، شرق، غرب، بخش مركزي و جنوب شرقي پراكندگي دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: دانه در تابستان جمع‌آوري مي‌شود (3).

قسمت مورد استفاده: برگ (3، 4).

كاربرد درماني: بعنوان جانشين اسفرزه برگهاي آن در طب سنتي بكار مي‌روند. Aucubin موجود در گياه،‌ دفع اسيد اوريك از كليه را افزايش مي‌دهد. Apigenin موجود در گياه ضد التهاب و مدر است و در بيماري التهاب مثانه همراه با خونريزي، و بواسير همره با تحريك و خونريزي مصرف مي‌شود (4، 5).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اثر درماني گياه در برونشيت مزمن انسان گزارش شده است (4).

احتياط مصرف: واكنشهاي حساسيتي بصورت درماتيت تماسي ايجاد مي‌كند. برگهاي سبز آن سبب واكنش مشابه روغن خردل مي‌شوند و دانه نيز واكنش آلرژيك مي‌دهد (4).

منع مصرف: در دوران بارداري مصرف نشود (4).

تركيبات شيميايي: ايريدوئيد، فلاونوئيد، تانن، اسيدهاي گياهي، موسيلاژ، آلكالوئيد، آمينواسيد، كربوهيدارت، گليكوزيد (4).

نحوه و ميزان مصرف:

1- دم كرده: 4-2 گرم برگ خشك، سه بار در روز ميل شود.

2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25%، 4-2 ميلي‌ليتر، سه بار در روز ميل شود.

3- تنتور: به نسبت 1:5 در الكل 45%، 4-2 ميلي‌ليتر، سه بار در روز ميل شود (4).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد (4).

 

نام تجاري داروي موجود در ايران: فرآورده پلانتاژل (5).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Ger.: Broncho-sern, Fr.: Sensivision au plantain (6).

 

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 6). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 721

3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 249

4- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 210

5- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 126

6- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 1996: 1236

 

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :