گیاهان دارویی

معرفی مريم گلي باغي

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مريم گلي دارويي (1)

مريم گلي باغي

Salvia officinalis L.

Family: Lamiaceae

Synonyms: Salvia chromatica Hoffmanns., Salvia crispa Ten., Salvia cretica L.

English name: Culinary sage, Sage, Garden sage

ريخت شناسي گياه: گياهي علفي پايا به ارتفاع 80 سانتيمتر با ساقه چهار گوش بوده كه برگهاي آن كركدار به رنگ سبز متمايل به خاكستري يا بنفش مي‌باشد (2).

محل رويش: بومي سواحل مديترانه‌اي اروپاست و بصورت كاشته شده در ايران موجود است (1، 3).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: برگها را كمي قبل از گل دهي در طول ماههاي ارديبهشت، خرداد و سرشاخه‌هاي گلدار را در آغاز گل‌دهي برداشت مي‌نمايند (4).

قسمت مورد استفاده: برگها و سرشاخه‌هاي گلدار (5).

كاربرد درماني: در طب سنتي اين گياه بادشكن، ضدگرفتگي عضلاني، ضدعفوني كننده، قابض و ضدتعرق مي‌باشد. بصورت خوراكي جهت درمان سوءهاضمه، التهاب حنجره و زبان كوچك، لثه، معده، دهان و بعنوان غرغره و دهانشويه استفاده مي‌شود. دم كرده آن بصورت موضعي براي تقويت و رشد مو بكار مي‌رود (6). اثر درماني روي بيماران مبتلا به آلزايمر دارد (7).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: تركيبات پينن گياه فعاليت ضدگرفتگي عضلاني و بواسطه وجود ماده Thujone درگياه، اثر ضدميكروبي دارد (8).

احتياط مصرف: چاي آن سبب التهاب لب و معده مي‌شود (9).

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: اسانس (Thujone)، تانن، اسيدهاي فنليك (8).

نحوه و ميزان مصرف: 2-1 گرم از برگ مريم گلي بصورت دم كرده يك بار در روز (10).

مصرف غذايي: بعنوان طعم دهنده غذايي بكار مي‌رود (8).

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Ger.: Salus salbei – tropfen, Salvysat (11)

 

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 130

3- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد سوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 238

4- صمصام شريعت، هادي. پرورش و تكثير گياهان دارويي. ماني، 1374: 157

5- امامي، احمد. شمس اردكاني، محمد‌رضا. مهرگان، ايرج. فرهنگ مصور گياهان دارويي. مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1383: 272

6- John B. Lust. The Herb Book. 1974: 185

7- Akhondzadeh S, Noroozian M, Mohammadi M, Ohadinia S, Jamshidi AH, Khani M.  Salvia officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a double blind, randomized and placebo-controlled trial.  J Clin Pharm Ther. 2003 Feb;28(1):53-9

8- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 231, 232

9- James A. Duke. CRC Handbook of Medicinal Herbs 1989: 420, 421

10- كميته تدوين فارماكوپه گياهي ايران. فارماكوپه گياهي ايران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. معاونت غذا و دارو، 1381: 744

11- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 1996: 1749

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :