گیاهان دارویی

معرفی گیاه قره قاط

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

قره قاط (1)

سياه گيله، شفت (2)

Vaccinium arctostaphylos L.

Family: Ericaceae

English name: Caucasian whortlebery, Oriental whortlebery

 

ريخت شناسي گياه: گياهي نيمه درختچه‌اي يا گاهي درختان كوچك ايستاده كه غالباً بر اثر انشعابات ساقه‌ها از پايين داراي منظره انبوه و متراكم است. برگها داراي دمبرگ كوتاه، كامل يا دندانه‌دار، غشايي، بي دوام و زود افت مي‌باشند. گلها به رنگ سفيد يا صورتي، آويخته و داراي دمگل كوتاه است. ميوه سته، ‌سياه رنگ، كروي و در انتها اندكي مورب مي‌باشد (2).

محل رويش: در جنگلهاي طالش، قزوين، كلاردشت و لاجيم مي‌رويد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در انتهاي تابستان و اوايل پاييز جمع‌آوري مي‌شود (3).

قسمت مورد استفاده: برگها، ميوه (3).

كاربرد درماني: محرك اشتها و ضدكرم آسكاريس است. بعنوان قابض، كاهش دهنده قند خون، مقوي و ضدعفوني كننده كاربرد دارد (3، 4).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: اثرات ضدالتهابي و ضداضطراب و كاهش استرس اكسيداسيون و كاهش چربي خون از تجويز كلاله ميوه گياه گزارش شده است (5، 6، 7).قره قاط موجب پيشگيري از ابتلا به عفونت هاي مجاري ادراري مي شود . مکانيسم اثر آن هنوز به طور دقيق شناخته شده نيست .
تحقيقات اوليه نشان داده که ميوه قره قاط با اسيدي کردن ادرار باعث کاهش ابتلا به عفونت هاي باکتريايي مي گردد. با مطالعات انجام گرفته بعدي مشخص شد ترکيبات موثره قره قاط با ممانعت از چسبندگي باکتري ها به سطوح غشاء مخاطي از عفونت هاي مجاري ادراري پيشگيري مي کنند . در مطالعات invitro نشان داده شد عصاره قره قاط چسبندگي باکتري E.Coli به سلول هاي اپيتليال دستگاه ادراري را در مقايسه با محلول نرمال سالين ، 60 درصد کاهش داد . همچنين طي مطالعات invitro خاصيت ضد چسبندگي عصاره کران بري براي ساير پاتوژن ها از جمله گونه هاي سالمونلا ، پسودوموناس اروژينوس ، استافيلوکوکوس اورئوس ، مايکوباکتريوم فلي ، کلوستريديوم ، پرفرنژس ، انترکوکوس فکاليس ، آلکالي ژنرفکاليس و شيگلا سونئي به اثبات رسيده است. در يک مطالعه دو سويه کور کنترلي تصادفي همراه با پلاسبو ، در 19 زن با سابقه عفونتهاي راجعه نشان داده شده است که با مصرف روزانه 2 کپسول محتوي 400 ميلي گرم عصاره خشک ميوه کران بري پس از 3 ماه به طور معني داري ابتلا به عفونت هاي ادراري کاهش يافته است .

احتياط مصرف: بدليل اثر كاهش دهندگي قند خون توسط برگها، افراد ديابتي وابسته به انسولين بدون تجويز پزشك مصرف نكنند (3).

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: تانن، قند، اسيد آلي، گليكوزيد، فلاونوئيد، پروآنتوسيانيدين (8).

نحوه و ميزان مصرف:

1- جوشانده: 3-2 قاشق مرباخوري برگ گياه، در يك فنجان آب روزانه ميل شود.

2- دم كرده: يك قاشق گياه خشك، در يك فنجان آب روزي 2-1 فنجان ميل شود.

3- عصاره سرد: 10 گرم گياه خشك همراه با يك فنجان آب، هر 8 ساعت ميل شود.

4- تنتور: 40-15 قطره در آب، سه بار در روز ميل شود (4).

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد.

 

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه:

Fr.: Myrticol; Ital.: Alcodin, Myrtilene forte; Switz.: myriaven (9).

 

 

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد سوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 22

3- Penelope ody: The herbs society's Complete Medicinal Herbal. 1995: 109

4- John B. Lust. The Herb Book. 1974: 113

5- Lau FC, Shukitt-Hale B, Joseph JA. Nutritional intervention in brain aging: reducing the effects of inflammation and oxidative stress. Subcell Biochem. 2007;42:299-318.

6- Kolosova NG, Trofimova NA, Fursova AZh. Opposite effects of antioxidants on anxiety in Wistar and OXYS rats. Bull Exp Biol Med. 2006 Jun;141(6):734-7.     [Article in English, Russian]

7- Kalt W, Foote K, Fillmore SA, Lyon M, Van Lunen TA, McRae KB. Effect of blueberry feeding on plasma lipids in pigs. Br J Nutr. 2007 Dec 17;:1-9 [Epub ahead of print]

8- Jean Bruneton. Pharmacognosy Phytochemistry Medicinal Plants. 1995: 309

9- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 1996: 1730

رهگیری فاکتور

لطفا شماره فاکتور خود را درج نمایید

شماره فاکتور شما :